Пощенски пликове

В днешния постоянно дигитализиращ се свят пощенските пликове все още не са изгубили своето предназначение. Бизнес документ, поставен в уникален, създаден специално от вас, плик създава различно впечатление. Предлагаме да превърнем безличния пощенски плик във възможност за реклама и налагане на вашата търговска марка или бранд. Така ще покажете уникалност и отношение към детайла.

Имаме голямо разнообразие от видове, размери, цветове и дизайн на пощенски пликове. Върху тях можем да печатаме 1, 2 цвята или пълноцветно.

Поради спецификата и огромното количество от различни видове пликове, ще ви оферираме цена след предварително конкретно запитване от Ваша страна.

Фирмените пликове за делова кореспонденция са важен елемент от фирмения стил и култура. Използването на обикновения пощенски плик във фирмената кореспонденция се използва и като евтино рекламно средство. Ние предлагаме безличният пощенски плик да се превърне в добра реклама.

На нашите клиенти предлагаме различни размери пощенски пликове. Върху тях можем да отпечатаме 1, 2 цвята или пълноцветен печат.

Поради голямото разнообразие на пликове (размери, дизайн, цветност, количество и т.н.) цената Ви оферираме след предварително запитване от Ваша страна.


    Частно лице    Фирма